hafan
llety
prisiau
atyniadau
geirda
diwylliant
siop
english

Fronifor – gwyliau ym Mae Ceredigion...

Croeso i deuluoedd aros yn un o’n 3 fflat clyd o fewn Fronifor, tŷ sydd ond 500 llath o draeth poblogaidd Tresaith. Gall 2/3 aros yn fflat Eluned; 4/6 aros yn fflat Tŷ Llew; 5 aros yn fflat Cilie.

Mae yma Ganolfan fawr sy’n cysgu 44 o bobol ar welyau bync. Croeso i dripiau ysgolion, ysgolion Sul, mudiadau o bob math logi’r Ganolfan am gyfnodau byr neu hir.

Dim plant o dan 18 oed i aros heb fod ganddynt oruwchwyliaeth oedolyn.

Mae Tresaith yn bentref clyd ym mae Ceredigion, ar arfordir gorllewin Cymru. Gallwch ddod i aros yma i ymlacio a hamddena wrth y traeth gan wylio’r dolffiniaid, neu i fwynhau pob math o chwaraeon dwr ar un o draethau saffaf a phrydferthaf Cymru. I’r rheiny ohonoch sy’n dymuno cerdded yr arfordir yna mae llwybr yr arfordir yn mynd heibio i Siop y Traeth gan ddilyn yr arfordir draw at Aberporth i’r de a Llangrannog i’r gogledd.

01239 811 565    heledd@tresaith.net    07780 548 288